Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L312

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.53 19.22 1.10 0.00 4.00
Urval 2 17.78 17.35 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.53 i urvalsgrupp BI, 19.22 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

328

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

33

Under HT2019 sökte 328 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 17 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 20 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 0.00
Urval 2 15.30
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 20 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40
Urval 2
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, svenska som andraspråk på Göteborgs universitet 14.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 15 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg