Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, kemi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L319

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.35 0.90
Urval 2 0.90
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, kemi på Göteborgs universitet 16.35 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 42 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, kemi vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 1.20 99.99
Urval 2 15.90 1.20
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, kemi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 37 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, kemi vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 3 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg