Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, matematik vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L320

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.32 19.11 0.85 0.00
Urval 2 20.05 19.11 0.75
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, matematik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.32 i urvalsgrupp BI, 19.11 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 40 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, matematik vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.96 1.20 0.00
Urval 2 16.20 0.70 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, matematik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.96 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 42 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, matematik vid Göteborgs universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 4 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg