Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, naturkunskap vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L321

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 12.10 1.10 99.99
Urval 2 12.10 1.10
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, naturkunskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 12.10 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 42 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, naturkunskap vid Göteborgs universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 21.41 0.80 99.99
Urval 2 19.30 21.41
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, naturkunskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 21.41 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 31 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, naturkunskap vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg