Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, bild vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L324

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.15
Urval 2
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, bild på Göteborgs universitet 14.15 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 16 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, bild vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg