Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, filosofi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L326

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.08 18.20 0.90 0.00 0.00
Urval 2 17.77 18.20 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, filosofi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.08 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

148

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2018 sökte 148 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, filosofi vid Göteborgs universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 16.00 1.05 0.00
Urval 2 17.98 13.10 0.70
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, filosofi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

135

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 135 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, filosofi vid Göteborgs universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 1.05 0.00
Urval 2 18.20 1.05
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, filosofi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 115 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, filosofi vid Göteborgs universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.75 1.30 0.00
Urval 2 17.40 1.10
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, filosofi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.75 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

102

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 102 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, filosofi vid Göteborgs universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg