Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, geografi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L328

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 16.61 1.20 0.00
Urval 2 12.28 16.61 1.20
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, geografi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 56 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, geografi vid Göteborgs universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 1.45 0.00
Urval 2 18.63 1.20
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, geografi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

65

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 65 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, geografi vid Göteborgs universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg