Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, idrott vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L329

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10
Urval 2 16.60
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, idrott på Göteborgs universitet 17.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 52 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, idrott vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 1.40
Urval 2 14.35 0.85
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, idrott på Göteborgs universitet 19.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

54

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 54 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, idrott vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg