Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, latin vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L331

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.35
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, latin på Göteborgs universitet 16.35 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 20 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, latin vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 14.00 1.50 0.00
Urval 2 17.60 12.91 0.90 99.99
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, latin vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 14.00 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 25 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, latin vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 0.00
Urval 2 14.90
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, latin vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 12 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, latin vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg