Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, naturkunskap vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L332

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.98 0.00
Urval 2 17.98
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, naturkunskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.98 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 19 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, naturkunskap vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg