Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L333

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.14 12.75 0.75 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.14 i urvalsgrupp BI, 12.75 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

16

Under HT2018 sökte 111 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 4 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 9 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 18.20 1.15 0.00
Urval 2 17.20 17.99 1.15
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

152

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 152 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 16.97 1.10 0.00
Urval 2 14.95 14.80 0.65
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 16.97 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

147

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

19

Under HT2016 sökte 147 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 5 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 7 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 19.64 1.15 0.00
Urval 2 19.35 15.68 1.15
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, 19.64 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 132 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.95 1.30 0.00
Urval 2 17.08 1.20
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.95 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 119 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg