Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, teater vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L335

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.16 1.10
Urval 2 17.16 1.10
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, teater på Göteborgs universitet 17.16 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 16 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, teater vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80
Urval 2 20.80
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, teater på Göteborgs universitet 20.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 22 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, teater vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.77
Urval 2
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, teater på Göteborgs universitet 17.77 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 30 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, teater vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg