Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, tyska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L337

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.70 0.80 0.00 0.00
Urval 2 0.00 15.85 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, tyska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 123 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, tyska vid Göteborgs universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.43
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, tyska på Göteborgs universitet 14.43 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 22 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, tyska vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, tyska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

0

Under HT2016 sökte 20 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, tyska vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 1.55 0.00
Urval 2 19.40 1.55
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, tyska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 25 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, tyska vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.97 20.47 99.99
Urval 2 16.97 20.47 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, tyska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.97 i urvalsgrupp BI, 20.47 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 14 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, tyska vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg