Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Filosofi, engelska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L339

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.25 1.35 0.00
Urval 2 17.20 13.50 1.10
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Filosofi, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.25 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

97

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

11

Under HT2016 sökte 97 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Filosofi, engelska vid Göteborgs universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 5 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 6 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 15.06 0.85
Urval 2 15.01 15.06 0.80
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Filosofi, engelska på Göteborgs universitet 19.30 i urvalsgrupp BI, 15.06 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 77 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Filosofi, engelska vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.09 1.30
Urval 2 16.60 1.30
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Filosofi, engelska på Göteborgs universitet 18.09 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 46 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Filosofi, engelska vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 5 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg