Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Filosofi, matematik vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L341

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.75 1.30 3.00
Urval 2 1.30 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Filosofi, matematik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.75 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 16 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Filosofi, matematik vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 1.65
Urval 2
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Filosofi, matematik på Göteborgs universitet 16.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

11

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 11 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Filosofi, matematik vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg