Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Bild vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L301

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 16.82 0.95 0.00 0.00
Urval 2 16.83 15.78 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 16.82 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

85

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2020 sökte 85 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Bild vid Göteborgs universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 0 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg