Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Franska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L304

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 0.00 1.45 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Franska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under HT2020 sökte 30 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Franska vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg