Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Historia vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L034

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 18.13 1.20 0.00 0.00
Urval 2 19.90 18.13 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 18.13 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

460

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

17

Under HT2020 sökte 460 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Historia vid Göteborgs universitet varav 93 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 9 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 10 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg