Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L307

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.24 19.60 0.90 0.00 0.00
Urval 2 16.50 19.60 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.24 i urvalsgrupp BI, 19.60 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

270

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

22

Under HT2020 sökte 270 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 18 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 16 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg