Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Religionskunskap vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L310

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.85 0.85 0.00 4.00
Urval 2 17.40 17.85 0.80 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Religionskunskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.85 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

252

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

19

Under HT2020 sökte 252 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Religionskunskap vid Göteborgs universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 10 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 9 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.56 15.16 1.10 0.00 0.00
Urval 2 16.80 15.16 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Religionskunskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.56 i urvalsgrupp BI, 15.16 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

190

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

13

Under HT2019 sökte 190 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Religionskunskap vid Göteborgs universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 4 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 7 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg