Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Samhällskunskap vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L040

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.11 18.75 0.95 0.00 4.00
Urval 2 17.05 18.75 0.90 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Samhällskunskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.11 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

402

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 402 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Samhällskunskap vid Göteborgs universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 15 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 17 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg