Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Svenska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L314

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 16.60 0.60 0.00 0.00
Urval 2 16.90 16.77 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Svenska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

296

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

39

Under HT2020 sökte 296 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Svenska vid Göteborgs universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 15 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 9 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.05 18.67 0.95 0.00 0.00
Urval 2 16.53 18.67 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Svenska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.05 i urvalsgrupp BI, 18.67 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

223

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

33

Under HT2019 sökte 223 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Svenska vid Göteborgs universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 8 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 8 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg