Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L039

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.21 15.98 0.50 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.21 i urvalsgrupp BI, 15.98 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

26

Under HT2020 sökte 113 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 0 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 6 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg