Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Tyska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L316

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.67 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Tyska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.67 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

1

Under HT2020 sökte 18 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Tyska vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg