Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Franska, latin vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L345

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.40
Urval 2 22.40
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Franska, latin på Göteborgs universitet 22.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 2 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Franska, latin vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg