Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Franska, teater vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L348

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.85 19.15 1.00
Urval 2 17.85 19.15 0.85
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Franska, teater på Göteborgs universitet 17.85 i urvalsgrupp BI, 19.15 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 79 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Franska, teater vid Göteborgs universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg