Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, engelska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L351

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.58 0.00 1.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.58 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

74

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

8

Under HT2018 sökte 74 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, engelska vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 5 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.41 1.00 0.00
Urval 2 15.98
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.41 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

8

Under HT2017 sökte 86 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, engelska vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 1.00 0.00
Urval 2 14.00 0.60
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 76 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, engelska vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 15.09 0.80
Urval 2 14.50 0.40 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, engelska på Göteborgs universitet 14.50 i urvalsgrupp BI, 15.09 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

44

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 44 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, engelska vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg