Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L352

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.45 16.44 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 12.45 i urvalsgrupp BI, 16.44 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2017 sökte 51 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 5 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.10 13.40 0.60
Urval 2 12.10 13.40 0.60
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, idrott och hälsa på Göteborgs universitet 12.10 i urvalsgrupp BI, 13.40 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 48 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.64 12.25 0.40
Urval 2 16.27 10.84 0.40 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, idrott och hälsa på Göteborgs universitet 14.64 i urvalsgrupp BI, 12.25 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 51 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg