Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, bild vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L354

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 0.00
Urval 2 19.80
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 18 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, bild vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg