Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, engelska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L355

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.96 18.25 1.30 0.00 0.00
Urval 2 18.85 18.25 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.96 i urvalsgrupp BI, 18.25 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

270

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

11

Under HT2018 sökte 270 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, engelska vid Göteborgs universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 7 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 6 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.69 19.10 1.35 0.00
Urval 2 18.10 19.10 1.20 4.00
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.69 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

295

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

14

Under HT2017 sökte 295 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, engelska vid Göteborgs universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 5 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 8 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.25 1.40 0.00
Urval 2 19.70 18.35 1.40
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.25 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

216

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 216 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, engelska vid Göteborgs universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.73 17.60 1.50 0.00
Urval 2 19.73 17.60 1.50
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.73 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

236

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 236 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, engelska vid Göteborgs universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 6 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 7 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.15 19.20 1.40 0.00
Urval 2 18.90 19.20 1.40
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.15 i urvalsgrupp BI, 19.20 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

233

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 233 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, engelska vid Göteborgs universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg