Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L356

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.60 17.95 1.25
Urval 2 20.60 17.95 1.25
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, idrott och hälsa på Göteborgs universitet 20.60 i urvalsgrupp BI, 17.95 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 108 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 4 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.41 1.20
Urval 2 15.40 17.05 0.85
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, idrott och hälsa på Göteborgs universitet 18.41 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

112

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 112 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 4 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 6 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg