Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, matematik vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L357

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.65 1.20
Urval 2 13.65 0.95
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, matematik på Göteborgs universitet 13.65 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 23 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, matematik vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg