Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott, biologi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L358

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 0.80
Urval 2 16.52
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott, biologi på Göteborgs universitet 14.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

9

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 9 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott, biologi vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg