Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, engelska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L359

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 19.60 0.90 0.00
Urval 2 17.64 0.90
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 19.60 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 109 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, engelska vid Göteborgs universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 0.80
Urval 2 14.47 0.80
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, engelska på Göteborgs universitet 16.60 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

102

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 102 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, engelska vid Göteborgs universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 17.41 0.95
Urval 2 18.80 13.41 0.60
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, engelska på Göteborgs universitet 18.80 i urvalsgrupp BI, 17.41 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 91 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, engelska vid Göteborgs universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 5 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 1.50
Urval 2 20.30 1.50
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, engelska på Göteborgs universitet 20.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

74

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 74 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, engelska vid Göteborgs universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg