Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, filosofi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L360

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.09 0.00
Urval 2 14.09
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, filosofi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.09 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 34 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, filosofi vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.50 0.85
Urval 2 0.85 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, filosofi på Göteborgs universitet 13.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 31 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, filosofi vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg