Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, matematik vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L365

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, matematik vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

35

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2017 sökte 35 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, matematik vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.83 15.89 0.90
Urval 2 15.95 15.89 0.90 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, matematik på Göteborgs universitet 14.83 i urvalsgrupp BI, 15.89 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 36 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, matematik vid Göteborgs universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 5 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, matematik på Göteborgs universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 37 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, matematik vid Göteborgs universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 1.05
Urval 2 16.40
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, matematik på Göteborgs universitet 16.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 52 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, matematik vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg