Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, spanska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L368

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.70 15.23 1.00 0.00
Urval 2 12.70 15.23 1.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, spanska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 12.70 i urvalsgrupp BI, 15.23 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 20 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, spanska vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg