Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, svenska som andra vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L367

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.65 1.15
Urval 2 14.68 1.15
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, svenska som andra på Göteborgs universitet 17.65 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 30 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, svenska som andra vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg