Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, biologi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L372

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, biologi på Göteborgs universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 20 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, biologi vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, biologi på Göteborgs universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2016 sökte 16 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, biologi vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.35 12.68
Urval 2 14.35 12.68
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, biologi på Göteborgs universitet 14.35 i urvalsgrupp BI, 12.68 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 22 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, biologi vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.93 1.35
Urval 2 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, biologi på Göteborgs universitet 13.93 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 27 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, biologi vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg