Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, biologi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L372

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.35 12.68
Urval 2 14.35 12.68
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, biologi på Göteborgs universitet 14.35 i urvalsgrupp BI, 12.68 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 22 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, biologi vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.93 1.35
Urval 2 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, biologi på Göteborgs universitet 13.93 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 27 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, biologi vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg