Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, engelska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L373

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.93 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.93 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2016 sökte 12 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, engelska vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40
Urval 2
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, engelska på Göteborgs universitet 16.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

5

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 5 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, engelska vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 0.00
Urval 2 15.10
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

7

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 7 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, engelska vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg