Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, matematik vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L375

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 11.87 1.25 99.99
Urval 2 21.50 11.87 1.25
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, matematik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.50 i urvalsgrupp BI, 11.87 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 13 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, matematik vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg