Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, engelska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L390

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.07 0.00 1.65 0.00 0.00
Urval 2 19.07 0.00 1.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.07 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2018 sökte 64 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, engelska vid Göteborgs universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 1.20 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 42 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, engelska vid Göteborgs universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.20 22.50 1.40
Urval 2 17.30 19.39 1.15
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, engelska på Göteborgs universitet 22.20 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 55 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, engelska vid Göteborgs universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.95 1.60 0.00
Urval 2 20.95 1.60
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.95 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 51 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, engelska vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg