Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, filosofi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L391

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.95 1.05
Urval 2 19.95 1.05
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, filosofi på Göteborgs universitet 19.95 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 15 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, filosofi vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.86 0.50
Urval 2 16.90 0.50
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, filosofi på Göteborgs universitet 17.86 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 17 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, filosofi vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg