Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, filosofi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L391

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 0.00 1.35 0.00 0.00
Urval 2 18.70 0.00 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, filosofi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2018 sökte 22 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, filosofi vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.95 1.05
Urval 2 19.95 1.05
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, filosofi på Göteborgs universitet 19.95 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 15 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, filosofi vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.86 0.50
Urval 2 16.90 0.50
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, filosofi på Göteborgs universitet 17.86 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 17 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, filosofi vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg