Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, fysik vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L393

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.35 0.00 1.45 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, fysik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.35 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

49

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

8

Under HT2019 sökte 49 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, fysik vid Göteborgs universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 7 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 15.20 1.30 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, fysik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2017 sökte 60 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, fysik vid Göteborgs universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 8 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.35 16.10 0.85 0.00
Urval 2 14.35 0.85 99.99
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, fysik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.35 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

54

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 54 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, fysik vid Göteborgs universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 7 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 7 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.25 10.46 1.00 0.00
Urval 2 17.25 10.46 1.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, fysik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.25 i urvalsgrupp BI, 10.46 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

49

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2015 sökte 49 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, fysik vid Göteborgs universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 7 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 7 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.25 10.74 0.90 0.00
Urval 2 14.25 13.54 1.10 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, fysik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.25 i urvalsgrupp BI, 10.74 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 51 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, fysik vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 10 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 8 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg