Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, geografi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L394

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 0.95
Urval 2 20.00 0.95
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, geografi på Göteborgs universitet 20.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 15 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, geografi vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg