Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, idrott vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L396

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 15.55 1.25 0.00 0.00
Urval 2 13.07 0.00 0.45 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, idrott vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 15.55 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2018 sökte 52 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, idrott vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.67 14.56 1.70
Urval 2 14.56 0.65
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, idrott på Göteborgs universitet 15.67 i urvalsgrupp BI, 14.56 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 39 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, idrott vid Göteborgs universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.55
Urval 2 18.55
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, idrott på Göteborgs universitet 18.55 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 28 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, idrott vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg