Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, kemi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L397

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33
Urval 2 18.33
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, kemi på Göteborgs universitet 18.33 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 30 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, kemi vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.06 0.65
Urval 2
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, kemi på Göteborgs universitet 18.06 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 26 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, kemi vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.29 1.55
Urval 2 22.25 1.55
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, kemi på Göteborgs universitet 17.29 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 40 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, kemi vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg