Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, naturkunskap vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L399

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 1.35
Urval 2 16.20
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, naturkunskap på Göteborgs universitet 16.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 30 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, naturkunskap vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.05 1.25
Urval 2 15.05 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, naturkunskap på Göteborgs universitet 15.05 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 30 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, naturkunskap vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg