Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, spanska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L402

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70
Urval 2 19.70 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, spanska på Göteborgs universitet 19.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

6

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 6 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, spanska vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg