Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, teater vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L403

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.80
Urval 2 21.80
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, teater på Göteborgs universitet 21.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

5

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 5 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, teater vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg